HylaFAX The world's most advanced open source fax server

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [hylafax-users] UseISDNFaxService set or not to set?Hi

It's wiser to keep it as UseISDNFaxService=0 mainly for non-isdn machines which are quite popular even today. We experienced many problems having UseISDNFaxService=1 so had to switch it off.

Marcin


Malte Gell pisze:
Hello,
I use an ISDN card with HylaFAX. So, is it recommended to use UseISDNFaxService=1 or will it create trouble when trying to call an analogue machine?


TIA
Malte


____________________ HylaFAX(tm) Users Mailing List _______________________ To subscribe/unsubscribe, click http://lists.hylafax.org/cgi-bin/lsg2.cgi On UNIX: mail -s unsubscribe hylafax-users-request@xxxxxxxxxxx < /dev/null *To learn about commercial HylaFAX(tm) support, mail sales@xxxxxxxxx*


-- Pozdrawiam Marcin Giedz Wiceprezes Zarządu

ARISE M.Giedz, T.Żebruń Sp.j.
mob. +48 502 537 157
mail: marcin.giedz@xxxxxxxx

ul. Waliców 11
00-851 Warszawa
tel./fax +48 (22) 583 93 40
http: www.arise.pl

ARISE M.Giedz, T.Żebruń Sp.j. z siedzibą w Świerże, ul. Jana Pawła II 44, 22-175 Dorohusk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy - Sąd Gospodarczy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000267203; REGON 060191418; NIP 563-230-12-18; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym 24,000.00 zł.

____________________ HylaFAX(tm) Users Mailing List _______________________
 To subscribe/unsubscribe, click http://lists.hylafax.org/cgi-bin/lsg2.cgi
On UNIX: mail -s unsubscribe hylafax-users-request@xxxxxxxxxxx < /dev/null
 *To learn about commercial HylaFAX(tm) support, mail sales@xxxxxxxxx*
Project hosted by iFAX Solutions